Kyoto verdrag

In 1997 werd in Japan in de stad Kyoto het Kyoto-verdrag getekend. Met dit verdrag wordt vermindering van uitstoot van broeikassen geregeld. Het protocol komt voort uit een klimaatverdrag van de United Nations. Dit verdrag werd gesloten tijdens de United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992. In Kyoto hebben alle EU landen en 164 andere landen beloofd om het Kyoto-protocol te volgen.

In het Kyoto-Protocol staat dat alle ondertekende landen de uitstoot van broeikasgassen in de periode van 2008-2012 acht procent te verminderen ten opzichte van 1990. Onder de broeikasgassen vallen in het verdrag koolstofdioxide, methaan, lachgas, fluorverbindingen en zwavelhexafluoride. Acht procent is het gemiddelde van de deelnemende landen. De uitstoot van broeikasgassen verschilt van land tot land. Landen met minder economische kracht stoten ook vaak minder veel broeikasgassen uit. Binnen de Europese Unie verschilt deze uitstoot enorm. Zo moet Luxemburg de uitstoot van broeikasgassen met 28% terugdringen, terwijl Portugal het mag laten stijgen met 27%.

Het is voor een land als Luxemburg niet realistisch om 28% minder broeikas gassen uit te stoten. In het protocol van Kyoto is vastgelegd dat deelnemende landen ook de reductie van broeikasgassen mogen omzetten in maatregelen in het buitenland. Zo kan het zijn dat sommige milieugunstige maatregelen daar goedkoper zijn te realiseren dan in eigenland. Daarnaast kunnen landen uitstootrechten van andere landen kopen om zo reductie korten te vermijden. Bossen in eigenland zijn een voorbeeld van reductie.

Het verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld maar trad pas in werking op 16 februari 2005. Het protocol kan pas in werking treden als minimaal 55 landen, die 55 procent van de totale koolstofdioxide uitstoot vertegenwoordigen, het verdrag ondertekenen. In juli 2001 werd het protocol door 178 landen getekend echter duurde het tot 2005 voordat alle regel en wetgeving was geregeld voor dit protocol.

Sinds 2005 zijn er weer nieuwe klimaatconferenties geweest in Durban en Doha. Tijdens de VN-klimaatconferentie in Doha is besloten het Kyoto verdrag te verlengen tot 2020. Grote vervuilers als Verenigde staten, Rusland, Japan en Canada blijven buiten dit protocol.