Nederlandse milieuzones

In navolging van de Duitse milieuzones en Franse Crit Air zones zijn er sinds enkele jaren zijn er in Nederlandse steden milieuzones actief in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht. In deze steden mag je de zone alleen betreden met een voertuig van een bepaald bouwjaar dat weinig luchtvervuiling oplevert.

In Amsterdam geldt er een milieuzone binnen de ring aan de noord kant van het Y voor vrachtwagens, bestelauto’s, taxi’s en autobussen. Vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3.500 kg met een Euro 0, 1, 2 of 3 met een dieselmotor mogen de milieuzone niet in, vrachtwagens met Euro 4 of 5 mogen voor alsnog wel de zone in. Bestelauto’s met een Datum Eerste Toelating (DET) voor 01-01-2000 mogen ook de zone niet in. Voor taxi’s zijn de regels nog scherper, hierbij moet de DET 01-01-2009 of later zijn anders mogen deze taxi’s ook niet de milieuzone in. Sinds 2018 mogen ook autobussen niet zomaar Amsterdam meer in, autobussen mogen de zone alleen in als het DET na 01-01-2005 is. Nu is de zone voor autobussen nog gelijk aan de rest van de voertuigen, in 2020 wordt dit uitgebreid naar een zone buiten de ring, over heel Amsterdam. Voor brom- en snorfietsen is de zone tegenwoordig al groter en valt over de hele bebouwede kom. Hier zijn alleen brom- en snorfietsen toegestaan met een DET na 01-01-2011.

De meest recentste milieuzone van Nederland is in Arnhem. Sinds 1 januari 2019 geldt er een milieuzone in het centrum van Arnhem. Diesel auto’s van 2004 of eerder zijn hier niet meer toegestaan. Dieselvoertuigen van voor 2006 mogen alleen de zone doorrijden, mits ze voldoen aan de Europese eisen.

In Rotterdam is er al langer een milieuzone geldig. De valt binnen de ring, boven het deel van de maas. Hier mogen personen- en bestelauto’s met een dieselmotor voor 01-01-2001 niet in en vrachtwagens met een dieselmotor van Euro 4 of eerder ook niet.

De milieuzone in Utrecht ligt in de binnenstad aan het stationsgebied, de jaarbeurs. Personen- en bestelauto’s mogen hier alleen rijden als de Datum Eerste Toelating na 1 januari 2001 is. Net als in Rotterdam geldt in Utrecht dezelfde regel voor vrachtwagens. Vrachtwagens met een Euro 4 motor of hoger mogen de zone in.

In 2020 zijn er 3 nieuwe milieuzones gepland in Den Haag, Leiden en Maastricht. In Den Haag en Leiden gaat het verbod eerst alleen gelden voor brom- en snorfietsen. In Maastricht geldt het gelijk voor auto’s met een dieselmotor met Euroklasse 3 of lager. Met een kentekencheck kunt u controleren in wat voor euroklasse u voertuig valt.

Voor de milieuzones kan ook ontheffing worden aangevraagd als u bijvoorbeeld bestemmingen verkeer bent, een gehandicapten kaart hebt of u een oldtimer hebt ouder dan 40 jaar. Dit geldt voor meer Europese landen die een zone hebben.