Milieuzones in Oostenrijk

In Oostenrijkse steden zijn nog geen maatregelen getroffen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen of de lucht kwaliteit te verbeteren. In navolging van veel buurlanden zijn er al wel maatregelen getroffen tegen de uitstoot van vrachtverkeer.

Sinds 01-01-2015 zijn er in Oostenrijk milieuzones verplicht voor het gehele vrachtwagenverkeer. Deze regelgeving komt voor uit de wet Immissionsschutzgesetz-Lufts opgesteld op 30-09-1997. Deze wet is vergelijkbaar met de wet milieubescherming waarin de bestrijding van milieuvervuiling wordt besproken.

6 van de 9 deelstaten hebben een milieuzone ingevoerd. Door de milieustickers in Oostenrijk wordt de emissie van fijnstof en stikstof gereduceerd. Zoals eerder genoemd geldt dit momenteel alleen nog voor het vrachtverkeer. In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk ook uitgebreid naar personenvervoer. De 6 deelstaten met milieuzones zijn Wenen, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en Burgenland.

De milieuzone in het Oostenrijkse Wenen is sinds 01-07-14 actief. Het was een van de eerste milieuzones in Oostenrijk en gold eerst alleen voor vrachtwagen type N1, N2 en N3 met Euro-nom 0 en 1. Sinds 2016 is hier ook euro-norm 2 aan toegevoegd. Bij het niet hebben van een Oostenrijkse umweltsticker wordt er een boete van 2000 euro geriskeerd.

Op 01-07-14 werd in deelstaat Neder-Oostenrijk ook een milieuzone ingevoerd. Deze Umweltzone gold ook eerst alleen voor vrachtwagen types N1 t/m N3 met Euro-norm 0 en 1, maar dit werd later bijgesteld tot emissie Euro-norm 2.

In de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk is sinds 01-07-2016 een milieuzone actief. De zone valt over de A1 van afrit 155 tot afrit 175 is er een milieuzone. Hierbinnen in is een Oostenrijkse milieusticker verplicht. Voor deze zone gelden dezelfde vrachtwagen eisen als de eerdere genoemde zones.

In de deelstaat Stiermarken van Oostenrijk is sinds 01-06-2012 een milieuzone actief die over de hele deelstaat valt. Vrachtwagens type N2 en N3 met Euro-norm 0,1 of 2 worden hier geweerd. Vrachtwagens type N1 kunnen ongeacht Euro-nom hier wel door rijden.

In Tirol in Oostenrijk ligt de meest recentste milieuzone van Oostenrijk. De zone valt op de A12 van Endach tot Unterperfuss. Hier is een rijverbod voor euro 0 t/m 3 en vanaf 2023 ook Euro-norm 4.

In de Oostenrijkse Deelstaat Burgenland is al sinds 21-06-2006 een milieuzone actief.  Hier mogen alleen vrachtwagens rijden met een Euro-norm 4 of hoger.