Europese milieuzones

Veel landen in Europa hebben een of meerde milieuzones ingesteld. Dit zijn zones met beperkte toegang voor auto’s. Het doel hiervan is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Landen in Europa met een milieuzone zijn België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en Zweden. Per land kan het verschillen of het om een milieusticker, milieuvignet of milieuzone gaat.

In Scandinavië hebben Denemarken, Zweden en Noorwegen milieuzones ingesteld. In Denemarken zijn in de vijf grote steden Kopenhagen, Frederiksberg, Aarhus, Odense en Aalborg milieuzones ingesteld. Hier mogen alleen dieselvoertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg of meer dan 8 zitplaatsen in als ze voorzien zijn van een milieuvignet. In Zweden is er in de steden Stockholm en Göteborg voor autoverkeer een belasting ingesteld. In Noorwegen is er in Oslo alleen bij een bepaald niveau van luchtverontreiniging een milieuzone actief.

In het oosten van Europa hebben de landen Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië milieustickers. In Hongarije is er in Budapest en andere grote steden een smogalarm. Als dit alarm actief is mogen voertuigen met emissienormen euro 0, 1 en 3 de stad niet in. In Oostenrijk is er voor vrachtverkeer een milieuzone rond Wenen en een deel van de A1. Vrachtwagens moeten hier beschikker over een Oostenrijks milieusticker. In Tsjechië mogen in Praag voertuigen alleen de binnenstad betreden als ze voldoen aan een lage emissienorm.

In zuid Europa hebben Italië, Spanje en Frankrijk verschillende milieustickers. Zo zijn er in Italië verschillende zones rond grote steden en gemeenten. Deze zones mogen alleen betreden worden met een vergunning een soort Italiaanse milieusticker. In Spaanse steden zoals Madrid zijn er autoluwe zones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren alleen vergunninghouders mogen deze zone betreden met een auto. In Frankijk zijn er veel tijdelijke en permanente milieuzones. Een Franse milieusticker ook wel Eco-vignet kan online worden aangevraagd. De borden bij de zones geven aan welke auto’s met welke sticker naar binnen mogen.

Aan de andere kant van het kanaal zijn er ook milieuzones actief. In London en andere steden is er van maandag tot vrijdag een belasting op al het autoverkeer.

In Nederland en België zijn er milieuzones rond grote steden. In België is er in de hele binnenstad van Antwerpen en de Linkeroever een lage-emissiezone. De meest vervuilende auto’s mogen hier niet meer naar binnen. In Nederland hebben verschillende steden al een milieuzone. Hierbinnen ben je welkom als je auto weinig luchtvervuiling oplevert.

 

Op Ikkyoto laten wij alle Europese milieuzones zien.