3 Redenen voor een Milieuzone

Een milieuzone is een gebied of regio waar de toestemming voor gemotoriseerd voertuigen is beperkt. De beperkingen worden gedaan met een milieusticker. Alleen met een bepaald soort milieusticker mag het voertuig de milieuzone in. Een milieusticker kan verschillen in kleur en opdruk dat is afhankelijk per land. Zo speelt in Duitsland de kleur voornamelijk een rol en in Frankrijk ook nog het nummer van de sticker.

Het algemene doel van milieuzone en dus de grootse reden voor een milieuzone is het verbeteren van de luchtkwaliteit van een bepaald gebied of regio. De luchtkwaliteit in een milieuzone kan verbeteren door het verlagen van het aantal aanwezige voertuigen met een schadelijke uitstoot of het beperken van voertuigen met een schadelijke uitstoot. Milieuzones in Brussel en Antwerpen hebben een bepaalde minimale euronorm gesteld. Een euronorm is verbonden aan de soort motor in een voertuig. Hoe hoger de euronorm, hoe minder schadelijke stoffen uit de motor en hoe beter voor de luchtkwaliteit.

De uitstoot van CO2 terugdringen is ook een grote motivatie voor een milieuzone. Milieuzones moeten automobilisten bewuster maken van CO2 uitstoot. Dit zou automobilisten moeten helpen nadenken over een bewuste brandstofkeuze aangezien aardgas en elektriciteit veel minder schadelijker brandstof zijn dan benzine en diesel.

De gezondheid van bewoners in een milieuzone speelt ook een belangrijke rol bij het instellen van een milieuzone. Het doel van een milieuzone is het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van het aantal fijnstoffen in de lucht. Fijnstof bestaan uit natuurlijk en chemische stoffen. Voorbeelden van natuurlijke fijnstoffen zijn deeltjes uit de zeelucht en het zand die het land op worden geblazen. Voorbeelden van chemische stoffen zijn CO2 en stikstof deeltjes van industrie en energie bedrijven. Fijnstoffen veroorzaken vanuit zichzelf geen ziektes maar tasten op den duur de luchtwegen, hart en vaten aan. Wat bijdraagt aan een lagere levensverwachting.