Dieselverbod in Frankfurt

Naast een milieuzone in Frankfurt komt er vanaf 1 februari 2019 ook een dieselverbod bij. De milieuorganisatie Deutsche Umwelt Hilfe had een rechtszaak aangespannen tegen de stad Frankfurt omdat er te hoge stikstof waarden werden gemeten in het centrum.

Het verbod geldt voor dieselvoertuigen tot en met emissieklasse 4. Vanaf 1 september wordt dit verbod verscherpt en mogen dieselvoertuigen met emissieklasse 5 ook het centrum niet meer in.

Het dieselverbod geldt voor de huidige milieuzone. De grenzen van de milieuzone staan duidelijk aangegeven met borden. De milieuzone valt over de het gehele centrum en wordt begrensd door de A5, A661 en de A3. Binnen deze zone geldt het dieselverbod en is hiermee het strengste van Europa.

Het verbod heeft grote invloed op het dagelijks leven in de stad. Liefst 43% van de auto’s rijdt op deze brandstof. Het verbod heeft hierdoor invloed op 60.000 inwoners en nog eens het dubbele aantal aan forenzen.