Dieselverbod Stuttgart van Kracht

1 januari 2019 is er een dieselverbod ingegaan in de milieuzone Stuttgart. Dit betekent dat in het hele stadsgebied, het hele jaar door een verkeersverbod voor alle voertuigen met dieselmotoren met de Euro 4 emissienorm en erger geldt. Dit is besloten door de deelstaat Baden-Württemberg. De inwoners van Stuttgart worden sinds 1 april getroffen door het verkeersverbod voor diesel.

Het dieselverbod is gebaseerd op uitspraken van de Administratieve rechtbank van Stuttgart en de federale administratieve rechtbank. De deelstaat Baden-Württemberg is verplicht om het plan voor schone lucht bij te werken, zodat het de nodige maatregelen bevat voor een zo snel mogelijke naleving van de stikstofdioxidegrenswaarden in de milieuzone van Stuttgart. Hierdoor wordt een verkeersverbod voor bepaalde dieselvoertuigen ingevoerd.

 

Op dit moment is de Euro 5 vrijgesteld van het verbod. Maar ook voor deze voertuigen wordt een verbod voorbereid door de staat Baden-Württemberg. Of dit verbod daadwerkelijk doorgezet wordt zal nog moeten blijken.

 

Het concept van het verkeersverbod voor diesel is, zoals het verbod zelf, geregeld in het plan voor een schone lucht. Stuttgart is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften. Wel zijn er een aantal algemene vrijstellingen van het verbod, deze kunnen zonder een afzonderlijke vergunning in deze stad verblijven. Soms is er wel een speciaal verleende vrijstelling vereist.

 

Dus vanaf 1 januari en 1 april 2019 mogen er geen dieselvoertuigen van Euro 4 of erger op de openbare wegen meer rijden of parkeren. Een uitzondering is als de houders van het voertuig een vrijstelling hebben.