De milieuzone van Brussel

In de regio Brussel werd in januari 2018 een emissiearme zone ingevoerd die alle 19 gemeente in de regio omvat. Het gebied waar het om gaat is 161 km2 met rond de 1,2 miljoen inwoners. Als grenzen heeft de milieuzone in het westen en noorden de E19, in het oosten de E40 en in het zuiden is de gemeente Watermael-Boits-fort. De beperkingen van de LEZ Brussel gelden niet op de E19 en de E40. De vier park & rides die aan de grens liggen van de milieuzone zijn ook van de regelgeving uitgesloten.

De milieuzone in Brussel is permanent en hij geldt dus 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dus ook op zondag en vakantiedagen. De toegang voor de voertuigtypen vrachtwagens van klasse N1, bussen van de klasse M2 en M3 en personenauto’s van de klasse M1 worden geregeld door de LEZ.

 

Voor dieselvoertuigen van de euroklasse 0,1 en 2 die alleen maar met een milieusticker/dagkaart mogen rijden geld er een rijverbod. Dit kan maximaal op 8 kalenderdagen per jaar worden verstrekt. Brommers en motors van de klasse L, oldtimers ouder dan 30 jaar, vrachtwagens van de klasse N2 en N3 en woonwagens zijn een uitzondering van het rijverbod.

 

De eisen aan dieselvoertuigen voor toegang voor de LEZ worden in 2020, 2022 en 2025 in 2 etappes verzwaard.

 

De voorgeschreven regels worden gecontroleerd met behulp van ANPR-camera’s. Welke voertuigen met welke registratie en euronorm in de LEZ Brussel mogen rijden moet je even op google opzoeken om problemen te voorkomen. Wil je meer weten over de milieuzones? Bekijk dan dit artikel op het AD.

Dieselverbod in Frankfurt

Naast een milieuzone in Frankfurt komt er vanaf 1 februari 2019 ook een dieselverbod bij. De milieuorganisatie Deutsche Umwelt Hilfe had een rechtszaak aangespannen tegen de stad Frankfurt omdat er te hoge stikstof waarden werden gemeten in het centrum.

Het verbod geldt voor dieselvoertuigen tot en met emissieklasse 4. Vanaf 1 september wordt dit verbod verscherpt en mogen dieselvoertuigen met emissieklasse 5 ook het centrum niet meer in.

Het dieselverbod geldt voor de huidige milieuzone. De grenzen van de milieuzone staan duidelijk aangegeven met borden. De milieuzone valt over de het gehele centrum en wordt begrensd door de A5, A661 en de A3. Binnen deze zone geldt het dieselverbod en is hiermee het strengste van Europa.

Het verbod heeft grote invloed op het dagelijks leven in de stad. Liefst 43% van de auto’s rijdt op deze brandstof. Het verbod heeft hierdoor invloed op 60.000 inwoners en nog eens het dubbele aantal aan forenzen.

Milieuzones in Oostenrijk

In Oostenrijkse steden zijn nog geen maatregelen getroffen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen of de lucht kwaliteit te verbeteren. In navolging van veel buurlanden zijn er al wel maatregelen getroffen tegen de uitstoot van vrachtverkeer.

Sinds 01-01-2015 zijn er in Oostenrijk milieuzones verplicht voor het gehele vrachtwagenverkeer. Deze regelgeving komt voor uit de wet Immissionsschutzgesetz-Lufts opgesteld op 30-09-1997. Deze wet is vergelijkbaar met de wet milieubescherming waarin de bestrijding van milieuvervuiling wordt besproken.

6 van de 9 deelstaten hebben een milieuzone ingevoerd. Door de milieustickers in Oostenrijk wordt de emissie van fijnstof en stikstof gereduceerd. Zoals eerder genoemd geldt dit momenteel alleen nog voor het vrachtverkeer. In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk ook uitgebreid naar personenvervoer. De 6 deelstaten met milieuzones zijn Wenen, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en Burgenland.

De milieuzone in het Oostenrijkse Wenen is sinds 01-07-14 actief. Het was een van de eerste milieuzones in Oostenrijk en gold eerst alleen voor vrachtwagen type N1, N2 en N3 met Euro-nom 0 en 1. Sinds 2016 is hier ook euro-norm 2 aan toegevoegd. Bij het niet hebben van een Oostenrijkse umweltsticker wordt er een boete van 2000 euro geriskeerd.

Op 01-07-14 werd in deelstaat Neder-Oostenrijk ook een milieuzone ingevoerd. Deze Umweltzone gold ook eerst alleen voor vrachtwagen types N1 t/m N3 met Euro-norm 0 en 1, maar dit werd later bijgesteld tot emissie Euro-norm 2.

In de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk is sinds 01-07-2016 een milieuzone actief. De zone valt over de A1 van afrit 155 tot afrit 175 is er een milieuzone. Hierbinnen in is een Oostenrijkse milieusticker verplicht. Voor deze zone gelden dezelfde vrachtwagen eisen als de eerdere genoemde zones.

In de deelstaat Stiermarken van Oostenrijk is sinds 01-06-2012 een milieuzone actief die over de hele deelstaat valt. Vrachtwagens type N2 en N3 met Euro-norm 0,1 of 2 worden hier geweerd. Vrachtwagens type N1 kunnen ongeacht Euro-nom hier wel door rijden.

In Tirol in Oostenrijk ligt de meest recentste milieuzone van Oostenrijk. De zone valt op de A12 van Endach tot Unterperfuss. Hier is een rijverbod voor euro 0 t/m 3 en vanaf 2023 ook Euro-norm 4.

In de Oostenrijkse Deelstaat Burgenland is al sinds 21-06-2006 een milieuzone actief.  Hier mogen alleen vrachtwagens rijden met een Euro-norm 4 of hoger.

 

 

Euro 6 Norm Voor Diesel In Keulen

De Duitse stad Keulen wordt gedwongen door de Duitse rechtbank om de meest vervuilende dieselauto’s buiten de stadsmuren te houden.

 

De stad sluit zich hiermee aan bij Stuttgart, Frankfurt en Berlijn. Het verbod in Keulen betreft de hele groene milieuzone.

 

Het verbod geldt vanaf april 2019 voor de diesels met Euro 4-motoren of oudere motoren. Net als voor benzinemotoren van de klassen Euro 1 en 2. Vanaf september 2019 wordt dit verbod ook toegepast op nieuwere Euro 5-dieselauto’s.

 

De Duitse regering blijkt machteloos te zijn. Angela Merkel had een wetsvoorstel ontworpen om zicht tegen deze verboden door de rechtbanken te verzetten, hier is alleen nog niks van gekomen. 65 Duitse steden overschreden vorig jaar de Europese norm voor uitstoot van stikstofdioxide. Dit gas veroorzaakt ademhalingsproblemen en ziektes zoals hart- en vaatziektes.

 

Er werd begin oktober een dieselplan gepresenteerd. Dit plan voorziet inruilpremies voor oude voertuigen en voor de aanpassing van auto’s om zo conform normen te krijgen. Bijvoorbeeld door een toevoeging van een partikelfilter. Het probleem is echter dat niemand bereid is om die rekening te betalen.

Wil je meer weten over dieselauto’s? Bekijk dan even dit artikel op Vaartland.

Dieselverbod Stuttgart van Kracht

1 januari 2019 is er een dieselverbod ingegaan in de milieuzone Stuttgart. Dit betekent dat in het hele stadsgebied, het hele jaar door een verkeersverbod voor alle voertuigen met dieselmotoren met de Euro 4 emissienorm en erger geldt. Dit is besloten door de deelstaat Baden-Württemberg. De inwoners van Stuttgart worden sinds 1 april getroffen door het verkeersverbod voor diesel.

Het dieselverbod is gebaseerd op uitspraken van de Administratieve rechtbank van Stuttgart en de federale administratieve rechtbank. De deelstaat Baden-Württemberg is verplicht om het plan voor schone lucht bij te werken, zodat het de nodige maatregelen bevat voor een zo snel mogelijke naleving van de stikstofdioxidegrenswaarden in de milieuzone van Stuttgart. Hierdoor wordt een verkeersverbod voor bepaalde dieselvoertuigen ingevoerd.

 

Op dit moment is de Euro 5 vrijgesteld van het verbod. Maar ook voor deze voertuigen wordt een verbod voorbereid door de staat Baden-Württemberg. Of dit verbod daadwerkelijk doorgezet wordt zal nog moeten blijken.

 

Het concept van het verkeersverbod voor diesel is, zoals het verbod zelf, geregeld in het plan voor een schone lucht. Stuttgart is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften. Wel zijn er een aantal algemene vrijstellingen van het verbod, deze kunnen zonder een afzonderlijke vergunning in deze stad verblijven. Soms is er wel een speciaal verleende vrijstelling vereist.

 

Dus vanaf 1 januari en 1 april 2019 mogen er geen dieselvoertuigen van Euro 4 of erger op de openbare wegen meer rijden of parkeren. Een uitzondering is als de houders van het voertuig een vrijstelling hebben.