3 Redenen voor een Milieuzone

Een milieuzone is een gebied of regio waar de toestemming voor gemotoriseerd voertuigen is beperkt. De beperkingen worden gedaan met een milieusticker. Alleen met een bepaald soort milieusticker mag het voertuig de milieuzone in. Een milieusticker kan verschillen in kleur en opdruk dat is afhankelijk per land. Zo speelt in Duitsland de kleur voornamelijk een rol en in Frankrijk ook nog het nummer van de sticker.

Het algemene doel van milieuzone en dus de grootse reden voor een milieuzone is het verbeteren van de luchtkwaliteit van een bepaald gebied of regio. De luchtkwaliteit in een milieuzone kan verbeteren door het verlagen van het aantal aanwezige voertuigen met een schadelijke uitstoot of het beperken van voertuigen met een schadelijke uitstoot. Milieuzones in Brussel en Antwerpen hebben een bepaalde minimale euronorm gesteld. Een euronorm is verbonden aan de soort motor in een voertuig. Hoe hoger de euronorm, hoe minder schadelijke stoffen uit de motor en hoe beter voor de luchtkwaliteit.

De uitstoot van CO2 terugdringen is ook een grote motivatie voor een milieuzone. Milieuzones moeten automobilisten bewuster maken van CO2 uitstoot. Dit zou automobilisten moeten helpen nadenken over een bewuste brandstofkeuze aangezien aardgas en elektriciteit veel minder schadelijker brandstof zijn dan benzine en diesel.

De gezondheid van bewoners in een milieuzone speelt ook een belangrijke rol bij het instellen van een milieuzone. Het doel van een milieuzone is het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van het aantal fijnstoffen in de lucht. Fijnstof bestaan uit natuurlijk en chemische stoffen. Voorbeelden van natuurlijke fijnstoffen zijn deeltjes uit de zeelucht en het zand die het land op worden geblazen. Voorbeelden van chemische stoffen zijn CO2 en stikstof deeltjes van industrie en energie bedrijven. Fijnstoffen veroorzaken vanuit zichzelf geen ziektes maar tasten op den duur de luchtwegen, hart en vaten aan. Wat bijdraagt aan een lagere levensverwachting.

De milieuzone van Brussel

In de regio Brussel werd in januari 2018 een emissiearme zone ingevoerd die alle 19 gemeente in de regio omvat. Het gebied waar het om gaat is 161 km2 met rond de 1,2 miljoen inwoners. Als grenzen heeft de milieuzone in het westen en noorden de E19, in het oosten de E40 en in het zuiden is de gemeente Watermael-Boits-fort. De beperkingen van de LEZ Brussel gelden niet op de E19 en de E40. De vier park & rides die aan de grens liggen van de milieuzone zijn ook van de regelgeving uitgesloten.

De milieuzone in Brussel is permanent en hij geldt dus 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dus ook op zondag en vakantiedagen. De toegang voor de voertuigtypen vrachtwagens van klasse N1, bussen van de klasse M2 en M3 en personenauto’s van de klasse M1 worden geregeld door de LEZ.

 

Voor dieselvoertuigen van de euroklasse 0,1 en 2 die alleen maar met een milieusticker/dagkaart mogen rijden geld er een rijverbod. Dit kan maximaal op 8 kalenderdagen per jaar worden verstrekt. Brommers en motors van de klasse L, oldtimers ouder dan 30 jaar, vrachtwagens van de klasse N2 en N3 en woonwagens zijn een uitzondering van het rijverbod.

 

De eisen aan dieselvoertuigen voor toegang voor de LEZ worden in 2020, 2022 en 2025 in 2 etappes verzwaard.

 

De voorgeschreven regels worden gecontroleerd met behulp van ANPR-camera’s. Welke voertuigen met welke registratie en euronorm in de LEZ Brussel mogen rijden moet je even op google opzoeken om problemen te voorkomen. Wil je meer weten over de milieuzones? Bekijk dan dit artikel op het AD.

Dieselverbod in Frankfurt

Naast een milieuzone in Frankfurt komt er vanaf 1 februari 2019 ook een dieselverbod bij. De milieuorganisatie Deutsche Umwelt Hilfe had een rechtszaak aangespannen tegen de stad Frankfurt omdat er te hoge stikstof waarden werden gemeten in het centrum.

Het verbod geldt voor dieselvoertuigen tot en met emissieklasse 4. Vanaf 1 september wordt dit verbod verscherpt en mogen dieselvoertuigen met emissieklasse 5 ook het centrum niet meer in.

Het dieselverbod geldt voor de huidige milieuzone. De grenzen van de milieuzone staan duidelijk aangegeven met borden. De milieuzone valt over de het gehele centrum en wordt begrensd door de A5, A661 en de A3. Binnen deze zone geldt het dieselverbod en is hiermee het strengste van Europa.

Het verbod heeft grote invloed op het dagelijks leven in de stad. Liefst 43% van de auto’s rijdt op deze brandstof. Het verbod heeft hierdoor invloed op 60.000 inwoners en nog eens het dubbele aantal aan forenzen.

Milieuzones in Oostenrijk

In Oostenrijkse steden zijn nog geen maatregelen getroffen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen of de lucht kwaliteit te verbeteren. In navolging van veel buurlanden zijn er al wel maatregelen getroffen tegen de uitstoot van vrachtverkeer.

Sinds 01-01-2015 zijn er in Oostenrijk milieuzones verplicht voor het gehele vrachtwagenverkeer. Deze regelgeving komt voor uit de wet Immissionsschutzgesetz-Lufts opgesteld op 30-09-1997. Deze wet is vergelijkbaar met de wet milieubescherming waarin de bestrijding van milieuvervuiling wordt besproken.

6 van de 9 deelstaten hebben een milieuzone ingevoerd. Door de milieustickers in Oostenrijk wordt de emissie van fijnstof en stikstof gereduceerd. Zoals eerder genoemd geldt dit momenteel alleen nog voor het vrachtverkeer. In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk ook uitgebreid naar personenvervoer. De 6 deelstaten met milieuzones zijn Wenen, Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, Stiermarken, Tirol en Burgenland.

De milieuzone in het Oostenrijkse Wenen is sinds 01-07-14 actief. Het was een van de eerste milieuzones in Oostenrijk en gold eerst alleen voor vrachtwagen type N1, N2 en N3 met Euro-nom 0 en 1. Sinds 2016 is hier ook euro-norm 2 aan toegevoegd. Bij het niet hebben van een Oostenrijkse umweltsticker wordt er een boete van 2000 euro geriskeerd.

Op 01-07-14 werd in deelstaat Neder-Oostenrijk ook een milieuzone ingevoerd. Deze Umweltzone gold ook eerst alleen voor vrachtwagen types N1 t/m N3 met Euro-norm 0 en 1, maar dit werd later bijgesteld tot emissie Euro-norm 2.

In de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk is sinds 01-07-2016 een milieuzone actief. De zone valt over de A1 van afrit 155 tot afrit 175 is er een milieuzone. Hierbinnen in is een Oostenrijkse milieusticker verplicht. Voor deze zone gelden dezelfde vrachtwagen eisen als de eerdere genoemde zones.

In de deelstaat Stiermarken van Oostenrijk is sinds 01-06-2012 een milieuzone actief die over de hele deelstaat valt. Vrachtwagens type N2 en N3 met Euro-norm 0,1 of 2 worden hier geweerd. Vrachtwagens type N1 kunnen ongeacht Euro-nom hier wel door rijden.

In Tirol in Oostenrijk ligt de meest recentste milieuzone van Oostenrijk. De zone valt op de A12 van Endach tot Unterperfuss. Hier is een rijverbod voor euro 0 t/m 3 en vanaf 2023 ook Euro-norm 4.

In de Oostenrijkse Deelstaat Burgenland is al sinds 21-06-2006 een milieuzone actief.  Hier mogen alleen vrachtwagens rijden met een Euro-norm 4 of hoger.

 

 

Euro 6 Norm Voor Diesel In Keulen

De Duitse stad Keulen wordt gedwongen door de Duitse rechtbank om de meest vervuilende dieselauto’s buiten de stadsmuren te houden.

 

De stad sluit zich hiermee aan bij Stuttgart, Frankfurt en Berlijn. Het verbod in Keulen betreft de hele groene milieuzone.

 

Het verbod geldt vanaf april 2019 voor de diesels met Euro 4-motoren of oudere motoren. Net als voor benzinemotoren van de klassen Euro 1 en 2. Vanaf september 2019 wordt dit verbod ook toegepast op nieuwere Euro 5-dieselauto’s.

 

De Duitse regering blijkt machteloos te zijn. Angela Merkel had een wetsvoorstel ontworpen om zicht tegen deze verboden door de rechtbanken te verzetten, hier is alleen nog niks van gekomen. 65 Duitse steden overschreden vorig jaar de Europese norm voor uitstoot van stikstofdioxide. Dit gas veroorzaakt ademhalingsproblemen en ziektes zoals hart- en vaatziektes.

 

Er werd begin oktober een dieselplan gepresenteerd. Dit plan voorziet inruilpremies voor oude voertuigen en voor de aanpassing van auto’s om zo conform normen te krijgen. Bijvoorbeeld door een toevoeging van een partikelfilter. Het probleem is echter dat niemand bereid is om die rekening te betalen.

Wil je meer weten over dieselauto’s? Bekijk dan even dit artikel op Vaartland.

Dieselverbod Stuttgart van Kracht

1 januari 2019 is er een dieselverbod ingegaan in de milieuzone Stuttgart. Dit betekent dat in het hele stadsgebied, het hele jaar door een verkeersverbod voor alle voertuigen met dieselmotoren met de Euro 4 emissienorm en erger geldt. Dit is besloten door de deelstaat Baden-Württemberg. De inwoners van Stuttgart worden sinds 1 april getroffen door het verkeersverbod voor diesel.

Het dieselverbod is gebaseerd op uitspraken van de Administratieve rechtbank van Stuttgart en de federale administratieve rechtbank. De deelstaat Baden-Württemberg is verplicht om het plan voor schone lucht bij te werken, zodat het de nodige maatregelen bevat voor een zo snel mogelijke naleving van de stikstofdioxidegrenswaarden in de milieuzone van Stuttgart. Hierdoor wordt een verkeersverbod voor bepaalde dieselvoertuigen ingevoerd.

 

Op dit moment is de Euro 5 vrijgesteld van het verbod. Maar ook voor deze voertuigen wordt een verbod voorbereid door de staat Baden-Württemberg. Of dit verbod daadwerkelijk doorgezet wordt zal nog moeten blijken.

 

Het concept van het verkeersverbod voor diesel is, zoals het verbod zelf, geregeld in het plan voor een schone lucht. Stuttgart is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften. Wel zijn er een aantal algemene vrijstellingen van het verbod, deze kunnen zonder een afzonderlijke vergunning in deze stad verblijven. Soms is er wel een speciaal verleende vrijstelling vereist.

 

Dus vanaf 1 januari en 1 april 2019 mogen er geen dieselvoertuigen van Euro 4 of erger op de openbare wegen meer rijden of parkeren. Een uitzondering is als de houders van het voertuig een vrijstelling hebben.

De Verschillende Duitse Milieustickers

In Duitsland heeft bijna iedere stad tegenwoordig een milieuzone. Deze Umweltzones moeten zorgen voor een schonere lucht en minder uitstoot van broeikasgassen. Om vervuilende auto’s uit een milieuzone te weren zijn er verschillende categorie milieustickers. Een rode milieusticker, gele milieusticker en groene milieusticker.

Soort milieusticker
Leeftijd en type auto
Rode milieusticker
auto op diesel van 1997 t/m 2000
Gele milieusticker
auto op diesel van 2001 t/m 2005
Groene milieusticker
auto op benzine van 1993 en ouder
auto op diesel van 2006 en oud

 

 

 

In de bovenstaande tabel staat aangegeven hoe de stickers aan auto’s worden toegewezen. De rode sticker wordt niet meer uitgegeven. Met de rode sticker kan ook geen enkele Umweltzone worden betreden.

De gele milieusticker voor Duitsland is slechts bruikbaar voor een milieuzone. De stad Neu-Ulm laat auto’s met een gele milieusticker nog toe. In alle andere steden met een milieuzone is een gele milieusticker niet bruikbaar.

Met een groene milieusticker mag u elke milieuzone in Duitsland betreden. Echter kan dit in de toekomst nog veranderen. Er wordt al enige tijd nagedacht over het invoeren van een blauwe sticker. Deze milieusticker is alleen voor de schoonste auto’s van Duitsland.

Een milieuvignet Duitsland is geldig zolang ze zichtbaar voltallig op de voorruit van de auto zitten. Bij een nieuwe auto hoort ook een nieuwe milieusticker. Mocht u naar Duitsland gaan en een milieusticker nodig zijn omdat u een milieuzone in gaat kan u deze online aanvragen of onderweg kopen bij een TUV. Naast milieuzones in steden zijn er ook gebieden met een dieselverbod. Hier mag u alleen in als u auto heeft met diesel motor met Euro-norm 4 of hoger.

Dieselverbod Op Duitse Snelwegen

In Duitsland zijn er al geruime tijd milieuzones in grote steden. Deze zones moeten zorgen voor een betere luchtkwaliteit en minder uitstoot van broeikasgassen. De milieuzones zijn alleen toegankelijk met de juiste milieusticker. Bij het niet hebben van een milieusticker wordt een hoge boete geriskeerd.

In navolging van milieuzones in Duitse steden komen er ook milieu restricies op de Duitse Autobahn. Eind 2018 deed de rechtbank in Duitsland dat er een dieselverbod op snelwegen moet komen in Duitsland. Vanaf juli 2019 wordt dit actief.

De eerste snelweg waar een dieselverbod actief wordt is de A40 die door Essen loopt vanaf de A67 in Venlo. Deze snelweg is dan alleen nog maar toegankelijk voor diesels met een Euro 5 of hoger. Auto’s met een dieselmotor van Euro 4 of lager mogen deze snelweg niet meer betreden en moeten hierdoor over de A42 een aanzienlijk lang stuk omrijden.

In Essen is de afspraak dat er per gemeten kubieke meter lucht maximaal 40 microgram stikstof aanwezig mag zijn. Op meerdere plekken in Essen is dit zelfs 50 microgram stikstof. Per 2020 moet de waarde van 40 microgram weer worden gehaald en daarom mogen vanaf 1 september alleen nog auto’s met dieselmotor euro-6 op deze weg.

Momenteel is de A40 in essen de enige Duitse snelweg met een dieselverbod. Wel zijn er al steden als Hamburg, Stuttgart, Frankfurt en Berlijn met straten waar een dieselverbod geldt. Deze straten komen vaak overeen met de al geldende milieuzone. Alleen in Hamburg is er geen milieuzone maar alles wordt goed aangegeven met verkeersborden.

De consumenten organisatie en politieke partij Deutsche Umwelthlife (DUH) is verantwoordelijk voor de dieselverboden. Deze partij sleept steden voor de rechter om een dieselverbod af te dwingen. De voorman van de partij, Jürgen Resch waarschuwt dat het verbod op Euro-1 tot en met Euro-5 niet voldoende is. Hierom zal in 2020 in Stuttgart, Berlin en München een dieselverbod komen op auto’s met een Euro-6 motor.

Praktische Tips Voor Het Bestellen van een Crit Air vignet

Als u naar Frankrijk gaat met de auto heeft u een grote kans dat u door een permanente of tijdelijk milieuzone rijdt. Hiervoor moet u wel een milieusticker op uw auto hebben. De Franse milieusticker ook wel Crìt-Air genoemd is makkelijk online te bestellen.

U kunt op verschillend manieren een Franse milieusticker bestellen. U kunt het hele proces zelf doen met de kans dat iets fout gaat, of u kunt alle benodigde gegevens online aangeven op een site die het voor uw doet.

Mocht u het zelf willen doen dan moet u de volgende stappen doorlopen. Om een crit air online te bestellen heeft u het volgende nodig:
– Het inschrijvingsbewijs van uw wagen
– Creditcard
– Camera of Scanner

Het inschrijvingsbewijs moet u bij de aanvraag voor de Crit Air uploaden. U kan er een foto van maken met uw camera of het inscannen via een scanapparaat. belangrijk is dat u het opslaat in png, jpg of pdf. Belangrijk is dat het bestand niet groter is dan 400kb anders kan u het straks niet uploaden.

Vervolgens gaat u naar de site Franse van Crit Air. Hier kut u een eco vignet Frankrijk bestellen. Hier klikt U op Demander son Certificat en krijt u de mogelijkheid tussen 2 vakken. In een vak staat de Franse vlag in de andere staan alle Europese vlaggen. De Franse vlag is voor auto’s geregistreerd in Frankrijk en het andere vak is voor auto’s geregistreerd buiten Frankrijk. Om het Crit Air aan te vragen klikt u op het rechtse vak.

Vervolgens klikt u op het accepteren van van de algemene voorwaarden en Submit. In het volgende vak kan u de gegevens van uw auto invullen als u op Information de Véhicule klikt. De lettercodes die tussenhaakjes staan aangegeven corresponderen met de lettercodes op uw kentekenbewijs. Als u deze letters aanhoudt hoeft u niet alles te vertalen en dat scheelt u weer tijd.

Als u alles volledig heeft ingevuld en de foto heeft upgeload dan kan u op enregistrer drukken en wordt de aanvraag voor uw certificat crit’air vastgelegd. Hierna krijgt u een overzicht van de ingevulde gegevens, deze kunt u eventueel nog een keer langslopen.

Hierna krijgt u nog een controle vraag om aan te geven dat u geen robot bent. Als u deze hebt beantwoord kunt u uw naam en postadres invullen. Vervolgens kunt u betalen met creditcard. Dit is ook de enige manier van betalen.

Als u betaald heeft krijgt u een bevestiging in de mail waarna u ongeveer 10 dagen later het crit’air in de postbus krijgt.